[code_snippet id=5]
Poliklinika Makeover | Poliklinika u Splitu

Na jednom mjestu okuplja visokoobrazovane i iskusne domaće i inozemne medicinske stručnjake.

Makeover tim
CEO

POZICIJA

mr. sc. BILJANA MANČIĆ

Biljana Mančić rođena je u Splitu 1986. godine.
Diplomirala je na Američkom koledžu menadžmenta i tehnologije u Dubrovniku, Magisterij je stekla na Doba Fakultetu međunarodnog poslovanja, te je doktorandica na Fakultetu za inovacije na tržištu iz područja zdravstvenog turizma. Uz dugogodišnje neprekidno usavršavanje, prisustvovanje i sudjelovanje kao predavač na mnogobrojnim kongresima i sajmovima zdravstvenog, wellness, anti – age turizma i inovacija u cijelom svijetu, posljednjih nekoliko godina i sama organizira sajam zdravstvenog turizma u Hrvatskoj pod nazivom ”Mediteran 365”, te postaje predsjednica Klastera medicinskog turizma za Splitsko – dalmatinsku županiju (Dalmatia Health).
Kao druga generacija preuzima obiteljski posao utemeljen 1994. godine, nastavlja ulagati u inovacije i u stručne kadrove. Prepoznaje potencijal u stvaranju projekta koji postaje savršeni spoj njene dvije ljubavi: turizma i medicine, te otvara inovativnu polikliniku u Splitu, s vizijom ponude vrhunske kvalitete tretmana i mogućnost smještaja na jedinstvenoj lokaciji.

Dermatologija

POZICIJA

dr. sc. GORAN PAVIČIĆ, dr. med.

Dr. sc. Goran Pavičić titulu doktora medicine stekao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1976.
Nakon završenog pripravničkog staža upisao je specijalizaciju iz dermatologije, koju je završio 1989. Odmah nakon završene specijalizacije zaposlio se u KBC-u Split, gdje je stekao visok status i vjerno ostao sve do svoje mirovine.
Uz iznimnu stručnost i bogato znanje dr. Gorana Pavičića krasi i opušten pristup pacijentima, pa su ga tako, kao omiljenog liječnika, odabrali za tajnika dermatoveneroloskog društva na području Dalmacije.
Konstantnim usavršavanjem iz područja dermatovenerologije postao je jedan od najtraženijih liječnika na našem području. O tome svjedoči i činjenica da i nakon odlaska u mirovinu i dalje dobiva brojne pozive za rad, a posebno se ističe njegov rad u Općoj bolnici Dubrovnik, gdje je pomogao brojnim ljudima koji imaju probleme s kožnim i spolnim bolestima.

Ginekologija

POZICIJA

dr.sc. IVANA ALUJEVIĆ JAKUS dr.med.

Dr. sc. Ivana Alujević titulu doktorice medicine stekla je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Studij u Splitu.
Nakon završenog pripravničkog staža otpočela je specijalizaciju iz ginekologije i porodništva u KBC-u Split, čiji je i danas djelatnik, a koju je završila 2002. Užu specijalizaciju iz uroginekologije završila je 2010. Nakon završenog poslijediplomskog doktorskog studija, smjer „Temeljne i kliničke medicinske znanosti“, obranila je doktorsku disertaciju i stekla naslov doktorice znanosti. Autorica je i koautorica nekoliko znanstvenih radova koji su publicirani u domaćim i stranim časopisima. Kontinuirano se stručno usavršava na tečajevima i kongresima u zemlji i inozemstvu iz područja kirurgije dna zdjelice i inkontinencije urina kod žena.
Asistentica je na Medicinskom fakultetu u Splitu i na Odsjeku zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu. Već nekoliko godina pohađa niz stručnih skupova i kongresa iz područja estetike lica i tijela te je stekla bogata teorijska i praktična znanja iz domene neinvazivne nekirurške antiaging medicine.
Video intervju dr.Alujević – Medicinski izvori – PAMM Video – MojMjehur.hr

Stomatologija

POZICIJA

MATEA MATEJIĆ, dr. med. dent.

Matea Matejić rođena je u Splitu 26. ožujka 1989. Osnovnu i srednju farmaceutsku školu završila je u Splitu.
Stomatološki fakultet upisala je 2008., a diplomirala je u rujnu 2013. Obavezni pripravnički staž obavila je 2014. u Stomatološkoj poliklinici Split. Nakon odrađenog pripravničkog staža zaposlila se u privatnoj ordinaciji dr. Kučinić. Godine 2017. upisala je poslijediplomski sveučilišni studij u Zagrebu na Stomatološkom fakultetu. Trenutno se nalazi u završnoj fazi obrane doktorske disertacije u suradnji s Institutom Ruđer Bošković. Autorica je i koautorica nekoliko znanstvenih članaka i kontinuirano se usavršava na tečajevima i kongresima u zemlji i inozemstvu. Sudjeluje i u kongresnim predavanjima kao predavač. Naslovna je asistentica na Medicinskom fakultetu u Splitu na katedri dentalne protetike.